JFIN
Search…
⌃K

วิธีการโอน JFIN จาก Join ไป MetaMask

1.เข้า MetaMask แล้วทำการคัดลอกหมายเลขกระเป๋า ที่อยู่บนเครือข่าย Binance Smart Chain
2.กลับมาที่แอปพลิเคชั่น Join > เข้าเมนูโอนเหรียญ
เลือกประเภทการโอนเหรียญเป็น "โอนเหรียญไปยัง Exchange / Network อื่น"
เลือกเครือข่ายเป็น “Binance Smart Chain” เท่านั้น!!
เลือกเหรียญ JFIN และจำนวนที่ต้องการโอน แล้วกดยืนยัน
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน กรอก PIN Code เพื่อทำรายการ
เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสลิปการทำรายการ ดังภาพ