การเตรียมตัวก่อนใช้งานการเชื่อมต่อสู่ Bitkub Chain

การเตรียมตัวก่อนใช้งานการเชื่อมต่อสู่ Bitkub Chain เริ่มต้นด้วยการเตรียม Metamask ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

  • เพิ่ม Bitkub Chain on Metamask

  • เพิ่ม KJFIN Token on Metamask

ขั้นตอนการ KJFIN On Bitkub Chain

  • วิธีการ Bridge ระหว่าง JFC ไปยัง BKC (JFIN to KJFIN)

  • วิธีการฝาก KJFIN To Bitkub Exchange

  • วิธีการถอน JFIN To MetaMask

Last updated