รู้จัก JNFT

“JNFT” เป็น “ตลาดกลาง ซื้อ-ขาย-ประมูล ผลงานศิลปะ” ในรูปแบบ Cryptocurrency รายแรกของประเทศไทย เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับศิลปินและผู้สร้างผลงานศิลปะ

แพลตฟอร์มที่นำนักสร้างสรรค์และนักสะสมมาพบกันในรูปแบบ Marketplace เราจึงต้องการสนับสนุนให้นักสร้างสรรค์ชาวไทยได้มีโอกาสผลิตผลงานในรูปแบบดิจิทัลได้ง่ายขึ้น และช่วยให้นักสะสมทั้งไทยและต่างชาติได้เข้าถึงผลงานศิลปะเหล่านั้นอย่างกว้างขวาง”

JNFT Marketplace สามารถซื้อ ขาย ประมูล ผลงานศิลปะที่เป็นดิจิทัล บนระบบบล็อกเชนแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized) ผ่านการยืนยันสิทธิ์แทนการเป็นเจ้าของด้วยเหรียญที่ไม่สามารถแทนค่าหรือทำซ้ำได้ (Non-Fungible Token)

รูปแบบผลงานบน JNFT รองรับงานศิลปะที่เป็นไฟล์ดิจิทัล

รูปภาพเคลื่อนไหวในฟอร์แมต GIF หรือ MP4 (h.264)

Last updated