วิธีซื้อ JFIN ใน MetaMask

  1. เข้า MetaMask กด Swap

2. ในช่อง Swap from สามารถเลือกแลกจากเหรียญ BNB หรือ BUSD ได้ สำหรับช่อง Swap to กด Select a token เพื่อเลือก JFIN

3. พิมพ์ค้นหา JFIN-T ในช่อง Swap to

แต่หากไม่พบ ให้กรอก 0x8ad88bc768048596f58cd6572dbab979274faccb จะพบ JFIN-T จากนั้นกด Import

4. ยืนยันโดยกด Import อีกครั้ง

5. จะมีแจ้งเตือนว่าเป็นการ add token ด้วยตนเอง กด Continue เพื่อดำเนินการต่อ

6. ใส่จำนวน BNB หรือ BUSD ที่ต้องการนำมาแลกเป็น JFIN

7. กด Review Swap

Slippage Tolerance คือ ให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยอมรับหากราคาเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างดำเนินการได้ไม่เกินเท่าไหร่ (2% 3% หรือกำหนดเอง) ที่จะให้ระบบดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องยืนยันราคาใหม่

8. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด Swap

New quotes in... จะเป็นเวลาที่ยังสามารถ Swap โดยใช้ราคานี้ได้อยู่ ก่อนที่ระบบจะดึงราคาใหม่มาเสนอ

Last updated