JFIN
Search…
⌃K

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

1.กดรับสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เป็น Gold จะได้รับสิทธิ์พิเศษ
2. เลือกรับสิทธิพิเศษ
3.อ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วกด "รับสิทธิ์"
4. กดยืนยันรับสิทธิพิเศษ
5. รับสิทธิพิเศษสำเร็จ
*จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ภายใน 1 วันหลังจากกดรับสิทธิ์