สารบัญการโอนเหรียญ

การโอน JFIN ระหว่าง Exchange(Bitkub, Satang.pro) มายัง Join หรือการโอน JFIN ไปยังเครือข่ายอื่นๆ นั้นมีค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง ซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนทำรายการ

การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง Join

pageการโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง Join

วิธีการโอน JFIN จาก Exchange (Bitkub, Satang.pro) สู่ Join

วิธีการโอน JFIN จาก Bitkub มายัง Join App

pageวิธีการโอน JFIN จาก Bitkub มายัง Join App

วิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro มายัง Join App

pageวิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro มายัง Join App

วิธีการโอน JFIN จาก Join สู่ Exchange(Bitkub, Satang.pro)

วิธีการโอน JFIN จาก Join ไป Bitkub

pageวิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป Bitkub

วิธีการโอน JFIN จาก Join ไป Satang.pro

pageวิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป Satang.pro

วิธีการโอน JFIN กับ MetaMask

วิธีการโอน JFIN จาก Join ไป MetaMask

pageวิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป MetaMask (JFIN Chain)

วิธีการโอน JFIN จาก MetaMask ไป Join

pageวิธีการโอน JFIN จาก MetaMask (BSC) ไป Join App

Last updated