สารบัญการโอนเหรียญ

การโอน JFIN ระหว่าง Exchange(Bitkub, Satang.pro) มายัง JID หรือ แม้แต่การโอน JFIN ระหว่าง Bitkub และ Satang.pro นั้นมีค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง ซึ่งมีการเปรียบเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

การโอนเหรียญ JFIN ระหว่าง JID

วิธีการโอน JFIN จาก Exchange(Bitkub, Satang.pro) สู่ JID

วิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro มายัง App JID

วิธีการโอน JFIN จาก Bitkub มายัง App JID

วิธีการโอน JFIN จาก JID สู่ (Bitkub, Satang.pro)

วิธีการโอน JFIN จาก J•ID ไป Bitkub

วิธีการโอน JFIN จาก J•ID ไป Satang.pro