วิธีการโอน JFIN จาก Coinstore ไป MetaMask (JFIN Chain)

  1. เปิด MetaMask

  2. กดค้างที่ Address เพื่อทำการคัดลอก

  1. หน้า Coinstore Homepage คลิกที่ Asset

  2. คลิกที่ Withdraw

  3. เลือก JFIN จากนั้นนำเลขกระเป๋า Join ที่คัดลอกไว้วางที่ Withdraw address

  4. ใส่จำนวนที่ต้องการ Withdraw ที่ช่อง Amount หลังจากนั้นกด Withdraw

Last updated