วิธีซื้อ JFIN ใน PancakeSwap

หมายเหตุ

ซื้อ JFIN ใน PancakeSwap ซึ่งเป็น Decentralized Exchange นั้น ท่านจะต้องมีกระเป๋า Metamask และมี BNB สำหรับจ่ายค่า gas ด้วย

ขั้นตอนการซื้อ JFIN ใน PancakeSwap

1. เข้าไปที่ https://pancakeswap.finance/ แล้วกด Connect Wallet

2. เลือก Metamask

3. ไปที่เมนู Trade แล้วเลือก Exchange

4. เลือกเหรียญที่ต้องการนำไปแลก

5. เลือกเป็น BUSD

6. เลือกเหรียญที่ต้องการจะแลก

7. เลือกเป็น JFIN-T

หากไม่พบ ให้ใส่หมายเลข Address 0x8ad88bc768048596f58cd6572dbab979274faccb

8. กรอกจำนวนที่ต้องการแล้วกด Swap

9. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกด Confirm Swap

10. ระบบจะเปิด Metamask เพื่อรอการยืนยันอีกครั้ง

11. ตรวจสอบค่า gas แล้วกด Confirm ใน Metamask

12. หากยังไม่ Add Token JFIN-T ใน MetaMask ให้กด Add Jfin-T to Metamask

13. กด Add Token ใน Metamask

14. Swap สำเร็จ กด Close

Last updated