วิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป Coinstore

 1. หน้า Coinstore Homepage คลิกที่ Asset

 2. คลิกที่ Deposit

 3. เลือก JFIN แล้วสแกน QR Code หรือคัดลอกเลขกระเป๋าไปที่ Join App

 1. หน้า Join Homepage เลือก JFIN CHAIN Network

 2. เลือกเมนู โอนเหรียญ

 3. เลือก Coinstore Wallet

 4. นำเลขกระเป๋าจาก Coinstoreมาวางในช่อง

 1. เลือกเหรียญ JFIN และกรอกจำนวนที่ต้องการโอน

 2. กด ยืนยัน

 3. กรอก PIN Code

 4. เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏสลิปทำรายการ และสามารถตรวจสอบเหรียญได้ที่เมนู Asset ในแอป Coinstore

Last updated