วิธีการโอน JFIN จาก MataMask (JFIN Chain) ไป Coinstore

  1. หน้า Coinstore Homepage คลิกที่ Asset

  2. คลิกที่ Deposit

  3. เลือก JFIN แล้วสแกน QR Code หรือคัดลอกเลขกระเป๋าไปที่ MetaMask

  1. หน้า MetaMask Wallet เลือก JFIN CHAIN Network

  2. เลือก Send

  3. นำเลขกระเป๋าจาก Coinstore Wallet ใส่ที่ช่อง To:

  4. กด Next

  1. ใส่จำนวนที่ต้องการโอนจากนั้นกด Next

  2. กด Send

  3. รอยืนยันรายการ

Last updated