JFIN
Search
⌃K

วิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป MetaMask (JFIN Chain)

  1. 1.
    เข้า MetaMask แล้วทำการคัดลอกหมายเลขกระเป๋า ที่อยู่บนเครือข่าย JFIN Chain
  1. 2.
    ไปที่แอปพลิเคชั่น Join
1) เลือกเมนูโอนเหรียญ
2) เลือกประเภทการโอนเหรียญเป็น "กระเป๋าอื่นบน JFIN Chain"
3) นำเลขกระเป๋า MetaMask ที่คัดลอกจากข้อ 1 มากรอกที่ หมายเลขกระเป๋าปลายทาง หรือ แสกน QR Code ได้
4) เลือกเหรียญ JFIN และกรอกจำนวนที่ต้องการโอน แล้วกดยืนยัน
5) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน
6) กรอก PIN Code เพื่อทำรายการ
7) เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสลิปการทำรายการ ดังภาพ