วิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป MetaMask (JFIN Chain)

  1. เข้า MetaMask แล้วทำการคัดลอกหมายเลขกระเป๋า ที่อยู่บนเครือข่าย JFIN Chain

  1. ไปที่แอปพลิเคชั่น Join

1) เลือกเมนูโอนเหรียญ

2) เลือกประเภทการโอนเหรียญเป็น "กระเป๋าอื่นบน JFIN Chain"

3) นำเลขกระเป๋า MetaMask ที่คัดลอกจากข้อ 1 มากรอกที่ หมายเลขกระเป๋าปลายทาง หรือ แสกน QR Code ได้

4) เลือกเหรียญ JFIN และกรอกจำนวนที่ต้องการโอน แล้วกดยืนยัน

5) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน

6) กรอก PIN Code เพื่อทำรายการ

7) เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสลิปการทำรายการ ดังภาพ

Last updated