วิธีการโอน JFIN จาก Bitkub มายัง Join App

1.ไปยัง https://www.bitkub.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

1.1 จะมีหน้า Google Authenator ให้กรอก Google Authenator code 6 หลัก

2 เลือก My WALLET

3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Withdraw ดังรูป

4. ไปที่ Application Join โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนู "รับเหรียญ" > เลือก "รับเหรียญจาก Exchange, Ethereum Wallet" > คัดลอกเลขกระเป๋า หรือ นำ QR Code ไปสแกน *หมายเหตุ : การรับเหรียญจาก Bitkub ต้องเลือกเครือข่ายเป็น Ethereum เท่านั้น!*

5. นำหมายเลขกระเป๋าข้างต้นมาใส่ที่ Bitkub ที่ช่องหมายเลข 1 โดยช่องหมายเลข 2 จะเป็นการใส่จำนวนที่ต้องการถอน และกดยืนยันการถอน หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ส่งไปแล้วกดยืนยันการถอนอีกครั้ง

6. ถ้าสถานะบนเว็บแสดงว่าการถอนขึ้นว่า Success แล้ว ให้ลองตรวจสอบสถานะการโอนบนเครือข่าย Ethereum โดยคลิกที่ TX ID โดยจะถูกนำไปที่ Etherscan.io ซึ่งจะแสดงสถานะการโอน หากสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชั่น Join

หาก JFIN ยังไม่เข้า Join รบกวนแจ้งปัญหาได้ที่

Google Form : https://forms.gle/vYUKPbXhimKpLuep9 Facebook Messenger : Join.app

Last updated