วิธีการโอน JFIN จาก MetaMask (BSC) ไป Join App

  1. เปิด MetaMask เลือก Network เป็น Binance Smart Chain หรือ BSC และเลือก JFIN-T

  1. คลิกปุ่ม "Send"

  1. ไปที่แอปพลิเคชั่น Join

1) เข้าเมนูรับเหรียญ

2) เลือก "Network อื่น"

3) คัดลอกเลขกระเป๋าไปยัง MetaMask

  1. ใน MetaMask กรอกหมายเลขกระเป๋าที่คัดลอกจาก Join ในช่อง "Send To"

  1. กรอกจำนวนที่ต้องการโอน ในช่อง "Amount" แล้วกด "ถัดไป"

*การโอนเหรียญออกจาก MetaMask บน BSC network จะต้องใช้เหรียญ BNB เพื่อเป็นค่า fee*

  1. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด "ยืนยัน" เพื่อทำการโอน

*การโอนเหรียญออกจาก MetaMask บน BSC network จะต้องใช้เหรียญ BNB เพื่อเป็นค่า fee*

Last updated