วิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro มายัง Join App

1.ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

2.เลือก Spot & Wallet

3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Withdraw ดังรูป

4. ไปที่ Application Join โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนู "รับเหรียญ" > เลือก "รับเหรียญจาก Exchange, Ethereum Wallet" > คัดลอกเลขกระเป๋า หรือ นำ QR Code ไปสแกน

*หมายเหตุ : การรับเหรียญจาก SatangPro ต้องเลือกเครือข่าย Ethereum เท่านั้น!*

5. นำหมายเลขกระเป๋าข้างต้นมาใส่ที่ Satang.pro ที่ช่องหมายเลข 1 โดยช่องหมายเลข, 2 จะเป็นการใส่จำนวนที่ต้องการถอน, 3 จะเป็นการกดยืนยันการถอน หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ส่งไปแล้วกดยืนยันการถอนอีกครั้ง

6. ถ้าสถานะบนเว็บแสดงว่าการถอนขึ้นว่า Success แล้ว ให้ลองตรวจสอบสถานะการโอนบนเครือข่าย Ethereum โดยคลิกที่ TX ID โดยจะถูกนำไปที่ Etherscan.io ซึ่งจะแสดงสถานะการโอน หากสำเร็จแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชั่น Join

หาก JFIN ยังไม่เข้า Join รบกวนแจ้งปัญหาได้ที่

Google Form : https://forms.gle/vYUKPbXhimKpLuep9 Facebook Messenger : Join.app

Last updated