วิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro มายัง App J•ID

1.ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

2.เลือก Spot & Wallet

3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Withdraw ดังรูป

4. ไปที่ Application JID โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

นำหมายเลขกระเป๋า (Address) จาก Application JID ซึ่งหมายเลขกระเป๋า(Address) จะอยู่ภายในเมนูรับเหรียญ > ต้องการรับเหรียญจาก Exchange,Ethereum Wallet (สังเกตหมายเลขกระเป๋าที่จะใช้จะขึ้นต้น ด้วย 0x...)

5. นำหมายเลขกระเป๋าข้างต้นมาสั่งที่ Satang.pro ที่ช่องหมายเลข 1 โดยช่องหมายเลข, 2 จะเป็นการใส่จำนวนที่ต้องการถอน, 3 จะเป็นการกดยืนยันการถอน หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ส่งไปแล้วกดยืนยันการถอนอีกครั้ง

6. ถ้าสถานะบนเว็บแสดงว่าการถอนขึ้นว่า Success แล้ว ให้ลองตรวจสอบสถานะการโอนบนเครือข่าย Ethereum โดยคลิกที่ TX ID โดยจะถูกนำไปที่ Etherscan.io ซึ่งจะแสดงสถานะการโอนหากสำเร็จให้ไปยังขั้นตอนต่อไปได้

ตัวอย่างหน้า TX ID

7. หากขึ้นสถานะสำเร็จภายใน TX ID แล้วแต่ JFIN ยังไม่เข้าที่ Application JID ให้ไปที่เมนูภายใน Application JID เมนู รับเหรียญ > ต้องการรับเหรียญจาก Exchange,Ethereum Wallet > กดตรวจสอบการโอนเข้า (JFIN จะเข้าใน JID ภายใน 15 นาที)

8. หาก JFIN ยังไม่เข้า JID รบกวนแจ้งปัญหาได้ที่

Google Form : https://forms.gle/vYUKPbXhimKpLuep9 Facebook Chat : m.me/JFINofficial