JFIN
Search…
⌃K

วิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป Satang.pro

1.ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย
2.เลือก Spot & Wallet
3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Deposit ดังรูป
4.
1) เปิดแอปพลิเคชั่น Join แล้วไปที่เมนูโอนเหรียญ
2) เลือกประเภทการโอนเหรียญเป็น "โอนเหรียญไปยัง Exchange / Network อื่น"
3) เลือก Network เป็น "ETHERUEN MAINNET" เท่านั้น! และนำหมายเลขกระเป๋าที่คัดลอกไว้ในข้อ 4. มากรอกที่ "หมายเลขกระเป๋าปลายทาง"
4) เลือกเหรียญเป็น JFIN สุดท้ายกรอกจำนวนที่ต้องการโอน และกดยืนยัน ดังภาพ
5) ตรวจสอบความถูกต้อง
6) กรอก PIN Code เพื่อยืนยันการทำรายการ
7) เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสลิปการทำรายการ ดังภาพ
5. หาก JFIN ยังไม่เข้ารบกวนแจ้งปัญหาได้ที่‌
Facebook Chat : m.me/JFINofficial