วิธีการโอน JFIN จาก Join App ไป Satang.pro

1.ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

2.เลือก Spot & Wallet

3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Deposit ดังรูป

4. ไปที่แอปพลิเคชั่น Join

1) ไปที่เมนูโอนเหรียญ

2) เลือกประเภทการโอนเหรียญเป็น "Exchange / Network อื่น"

3) เลือก Network เป็น "ETHERUEM" เท่านั้น! และนำหมายเลขกระเป๋าที่คัดลอกไว้ในข้อ 4. มา กรอกที่ "หมายเลขกระเป๋าปลายทาง" หรือ สแกน QR Code

4) เลือกเหรียญเป็น JFIN สุดท้ายกรอกจำนวนที่ต้องการโอน และกดยืนยัน ดังภาพ

5) ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยัน

6) กรอก PIN Code เพื่อยืนยันการทำรายการ

7) รอดำเนินการโอนไปยังเครือข่ายอื่น ประมาณ 10 นาที ดังภาพ

5. หาก JFIN ยังไม่เข้ารบกวนแจ้งปัญหาได้ที่‌

Google Form : https://forms.gle/vYUKPbXhimKpLuep9

Facebook Chat : Join.app

Last updated