วิธีการโอน JFIN จาก J•ID ไป Satang.pro

1.ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

2.เลือก Spot & Wallet

3.ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Deposit ดังรูป

4. เปิดแอปพลิเคชั่น JID แล้วไปที่เมนู Transfer Network แล้วนำหมายเลขกระเป๋าที่คัดลอกไว้ในข้อ 4. มากรอกที่ "หมายเลขกระเป๋าผู้รับ" สำหรับช่อง Transfer Network ให้เลือก "ETH Mainnet เท่านั้น!!!" สุดท้ายกรอกจำนวนที่ต้องการโอน ดังภาพ

หรือผู้ใช้งานสามารถนำใช้เมนู QR Scan สำหรับการ QR Code ของผู้ใช้งานที่แสดงดังข้อ 4.1 ได้

6. หาก JFIN ยังไม่เข้ารบกวนแจ้งปัญหาได้ที่‌

Google Form : https://forms.gle/vYUKPbXhimKpLuep9

Facebook Chat : m.me/JFINofficial