วิธีการโอน JFIN จาก Satang.pro ไปยัง Bitkub

1.ไปยัง https://www.bitkub.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

1.1 จะมีหน้า Google Authenator ให้กรอก Google Authenator code 6 หลัก

2. เลือก My WALLET

3. ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด DEPOSIT ดังรูป

4. คัดลอก JFIN Address ไว้แล้วไปยังขั้นตอนต่อไป

6. ไปยัง https://satangcorp.com/ พร้อมล็อคอินบัญชีของท่านให้เรียบร้อย

7. เลือก Spot & Wallet

8. ค้นหาเหรียญ JFIN และ เลือกกด Withdraw ดังรูป

9. นำหมายเลขกระเป๋าจาก Bitkub มากรอกที่ช่องหมายเลข 1, โดยช่องหมายเลข 2 จะเป็นการใส่จำนวนที่ต้องการถอน, ส่วนหมายเลข 3 จะเป็นการกดยืนยันการถอน หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ส่งไปแล้วกดยืนยันการถอนอีกครั้ง

10. ถ้าสถานะบนเว็บแสดงว่าการถอนขึ้นว่า Success แล้ว ให้ลองตรวจสอบสถานะการโอนบนเครือข่าย Ethereum โดยคลิกที่ TX ID โดยจะถูกนำไปที่ Etherscan.io ซึ่งจะแสดงสถานะการโอน

Last updated